I januari sjönk den implicita räntan på bostadslån 2,4 räntepunkter jämfört med december 2020 till 0,897 procent, vilket bibehöll den nedåtgående bana som inleddes i september 2020.

För finansiering av bostadsköp, den mest relevanta i uppsättningen hypotekslån, sjönk den implicita räntan för totala kontrakt till 0,892 procent, en minskning med 2,3 räntepunkter jämfört med december.
I avtal som undertecknats under de senaste tre månaderna var räntan för denna typ av finansiering 0,741 procent.

Med tanke på samtliga kontrakt låg det genomsnittliga värdet på delbetalningen kvar på 227 euro. Av detta belopp motsvarar 41 euro (18 procent) betalning av ränta och 186 euro (82 procent) till upplupet kapital.

I de kontrakt som undertecknats under de senaste tre månaderna har det genomsnittliga värdet på delbetalningen minskat med nio euro, till 285 euro.

I januari ökade det utestående kapitalet för alla kontrakt med 199 euro jämfört med föregående månad, till 55 286 euro.

För kontrakt som ingåtts under de senaste tre månaderna ökade det genomsnittliga utestående kapitalbeloppet, 113,233 euro, med 212 euro jämfört med december.