I en artikel som nyligen publicerades i Lancet drogs slutsatsen att det inte finns några empiriska bevis på att låsningarna begränsar viruset över tiden, och det finns mer än 30 publicerade och expertgranskade studier som visar misslyckanden med låsningarna och de enorma kostnaderna för samhället. På ett positivt sätt har Covid-19 låg dödlighet och en mycket liten riskgrupp. Det är dags att öppna Portugal och Europa. Gud välsigne.

Fredrik Bermar,
Lagos och Stockholm