José Manuel Constantino har redogjort sina synpunkter på COP:s officiella hemsida och beklagat bristen på svar från premiärminister António Costa i ett öppet brev från idrottssektorn, där han har uttryckt sitt missnöje över avsaknaden av politik som skulle minimera effekterna av pandemin på den nationella idrottssituationen.

” Det här är illa. Han har manifesterat en brist på respekt för sportagenter och operatörer”, betonade COP president, erinrar om att premiärministern har svarat ”på ett öppet brev från kultursektorn, som uttryckte sitt missnöje med det faktum att återhämtnings- och motståndskraftsplanen (PRR) ”men har misslyckats med att ta itu med idrottssektorn.

José Manuel Constantino säger att ”denna dualitet av kriterier, denna möjlighet att uppmärksamma vissa och ignorera andra, bidrar till att förklara mycket av vad som händer när idrotten behandlas på den politiska dagordningen”.

I denna mening, Presidenten för den olympiska gruppen hävdar att António Costa har ”aldrig visat någon särskild kulturell känslighet för idrott, uppfyller alltid bara de minimitjänster som krävs”.

COP-ledaren upprepade att, ”globalt sett, regeringen har ignorerat idrotten och har ingen kulturell och politisk dimension om dess sociala betydelse”.