Enligt jordbruksprognoser från National Statistics Institute (INE), med olivskörden ”nästan komplett”, ”scenarierna är regionalt heterogena”, även om ”i allmänhet, i början av cykeln, och efter en god blomning ” var inställningen inte ”under de bästa förutsättningarna” och den ursprungliga fruktbelastningen var lägre än föregående säsong.

Trots detta ledde nederbörden mot slutet av olivlundarnas produktionscykel i norra och centro till en ökning av olivernas storlek, vilket möjliggjorde en återhämtning i många traditionella torra olivlundar.

I Alentejo, tvärtom, en region där moderna bevattnade olivlundar har en mycket betydande vikt (med nederbörd påverkar slutproduktionen mycket mindre), ”det var de ursprungliga förutsättningarna, nämligen inställningen som bestämde utvecklingen av säsongen, mindre produktiv än den föregående".

”Totalt sett uppskattas en minskning av olivoljeproduktionen med 25 procent”, säger INE, och påpekar att trots att olivoljeavkastningen (funda) är lägre än föregående år, ”presenterar slutprodukten organoleptisk och kemisk kvalitet inom normala parametrar.”

Trots den förväntade minskningen är olivproduktionen ”fortfarande på ganska höga nivåer”, som förväntas vara ”den sjätte högsta av de senaste 80 åren”.