OA säger att alla utländska medborgare som nekas inresa till det nationella territoriet måste informeras, på ett språk som de förstår, om möjligheten att få hjälp av en portugisisk advokat.

Advokaterna kommer att vara tillgängliga personligen endast på Lissabons flygplats och kommer att täcka tre skift, med början kl. 20.00 och avslutas kl. 17.00.

Åtgärder kommer också att vidtas vid flygplatserna Porto, Faro, Funchal, Porto Santo, Ponta Delgada och Lajes.

Åtgärden härrör från det protokoll som undertecknades i november av beslutet, justitieministeriet och inrikesministeriet (MAI) och syftar till att säkerställa ”full tillgång till lagen och domstolarna för att försvara deras rättsligt skyddade rättigheter och intressen”.

OA: s president Menezes Leitão förklarade att arvoden för advokater som säkerställer denna rättshjälp kommer att betalas av MAI, men för att få systemet för tillgång till rätten till arbete, kommer det att ske genom Institutet för finansiell förvaltning och Justice Utrustning.