Financial Conduct Authority sade att företaget skulle ha ålagts betydande böter om det inte redan hade varit i likvidation eller om det hade varit skyldigt sina 136 fordringsägare mer än tio miljoner euro.

Medan Premier FX reglerades av FCA för penningöverföringar vilseledde det kunderna att tro att det också kunde hålla sina pengar på obestämd tid i säkra, segregerade kundkonton.