I ett uttalande anger ANSR att webbplatsen ”Vision Zero” 2030 innehåller all relevant information om strategin, såsom mål, metodik, ledningsstruktur och rapporter, dokumentation om trafiksäkerhetspolicyer på global, europeisk och nationell nivå, de senaste uppgifterna om fordringar, samt ett område tillägnat försäkringssystemet och dess principer, som ligger till grund för Vision Zero 2030-strategin”. ANSRsäger att via webbplatsen kommer det också att vara möjligt att skicka bidrag. ” Vi inbjuder alla att dela med sig av sina åsikter och tankar om kampen mot trafikolyckor. Endast om hela samhället och alla offentliga och privata enheter stärks kommer det att bli möjligt att bygga upp en effektiv strategi för att uppnå alla fastställda mål”, betonar ANSR. ANSR avser att göra ”hela samhället, på ett öppet sätt, medvetet om det pågående arbetet, också erbjuda alla möjlighet att samarbeta och delta, gå med i de mer än 100 bidrag som mottagits hittills”.

Den nya nationella trafiksäkerhetsstrategin kommer att ge en långsiktig genomgång av trafiksäkerhetspolitiken i Portugal, fastställa mål och fastställa motsvarande strategiska och operativa mål, som kommer att genomföras vartannat år genom handlingsplaner som konkurrerar i en tioårig strategi. I denna första fas, där riktlinjerna för den nya strategin fastställs, finns det en period för att få bidrag från allt civilsamhälle och alla offentliga och privata organ med ansvar för trafiksäkerheten, vilka kommer att analyseras i nästa fas. Beteckningen Vision Zero 2030 ligger i nära linje med Europeiska unionen och Förenta nationerna.