ANAC avvisar begäran om lönsamhetsrapport om den nya flygplatsen i Lissabon

Av Tânia Fernandes, in Lissabon, Business, Resa · 02-03-2021 16:26:00 · 0 Kommentarer

Den nationella civila luftfartsmyndigheten (ANAC) kommer inte att göra någon lönsamhetsbedömning för byggandet av flygplatsen i Montijo, på begäran av ANA, eftersom det inte finns något positivt yttrande från alla berörda kommuner.

I ett uttalande sade ANAC att ”med tanke på att artikel 5.3 i lagdekretet föreskriver att ”avsaknaden av ett positivt yttrande från alla kommunfullmäktige i de potentiellt drabbade kommunerna [...] utgör skäl för ett fullständigt avslag”. Härav följer att ANAC är skyldigt att avvisa begäran helt och hållet, i enlighet med laglighetsprincipen och lagstiftarens bindande ledning i ovannämnda rättsliga bestämmelse, utan någon teknisk bedömning av projektets förtjänst ”.

ANAC understryker att ”i samband med instruktionen av begäran bifogade ANA bland annat yttranden från kommunfullmäktige i de potentiellt drabbade kommunerna, antingen av kontrollområden eller av miljöskäl, förekomsten av två positiva yttranden, två ogynnsamma och underlåtenhet att lämna ett yttrande från något av råden är anmärkningsvärt”.Relaterade artiklar


Comments:

Var först med att kommentera den här artikeln
Interaktiva ämnen, skicka oss dina kommentarer / åsikter om den här artikeln.

Observera att Portugal News kan använda utvalda kommentarer i den tryckta utgåvan av tidningen.