I ett uttalande sade ANAC att ”med tanke på att artikel 5.3 i lagdekretet föreskriver att ”avsaknaden av ett positivt yttrande från alla kommunfullmäktige i de potentiellt drabbade kommunerna [...] utgör skäl för ett fullständigt avslag”. Härav följer att ANAC är skyldigt att avvisa begäran helt och hållet, i enlighet med laglighetsprincipen och lagstiftarens bindande ledning i ovannämnda rättsliga bestämmelse, utan någon teknisk bedömning av projektets förtjänst ”.

ANAC understryker att ”i samband med instruktionen av begäran bifogade ANA bland annat yttranden från kommunfullmäktige i de potentiellt drabbade kommunerna, antingen av kontrollområden eller av miljöskäl, förekomsten av två positiva yttranden, två ogynnsamma och underlåtenhet att lämna ett yttrande från något av råden är anmärkningsvärt”.