Vaccinationsprocessen av 15 tusen brandmän började den 11 februari och avslutades förra veckan, sade en källa till MAI till Lusa.

Brandmän ansågs vara en prioritering i denna första fas av vaccinationsprocessen med beaktande av den väsentliga funktionen hos den stat de utför och på grund av den operativa dimensionen av sjukhusstransporter de utför.

Enligt MAI, ordningen för vaccination av dessa brandmän definierades av den nationella myndigheten för nöd- och räddningstjänst ”baserat på operativa kriterier och täckte universum av volontärer, sappers och kommunala”.

I denna första fas, som varade i två veckor, vaccinerades cirka 50 procent av det totala antalet brandmän mot Covid-19.