Enligt REN stod ”förnybar produktion för 88 procent av elförbrukningen i februari, inklusive exportbalans, och resterande 12 procent som inte kan förnyas”, vilket gör den till ”den högsta andelen förnybar energi sedan april 1979".

” Balansen av börserna med utlänningens exportörer motsvarade cirka 20 procent av den nationella konsumtionen”, enligt energibolaget, som också påpekar att ”förbrukningen av elenergi presenterade en minskning med 3,1 procent jämfört med föregående år, på grund av fundamentalt skottårseffekten, med en dag mindre ”.