I slutet av det ministerråd som ägnar sig åt skogar uppgav Eduardo Cabrita att de luftmedel som ska förvärvas är sex lätta helikoptrar, sex medelstora helikopterbombplan och två tunga amfibiebombplan.

Ministern betonade att denna förvärvsplan löper fram till 2026 och syftar till att skapa ”ett effektivare system för flyginsatser vid bränder på landsbygden som kopplar samman statens egna medel med tilldelade resurser.