Kommunen betonar i ett uttalande att denna exceptionella ordning inte befriar utövare ”från att noggrant uppfylla de avgöranden som gjorts av GD (Generaldirektoratet för hälsa) och annan gällande lagstiftning, liksom förordningarna från Portugals Surfing Federation”. betonar att den endast är avsedd för ”enskilda” utövare.

Kommunen betonar att detta beslut är en följd av förnyelsen av undantagstillståndet som tillkännagavs den 25 februari och efter att ha tillämpat ”en rad åtgärder på olika insatsområden, efter alla ministerrådets beslut och att se till att åtgärderna tillämpas och övervakas på lokal nivå ”.

” Nazaré har lyckats minska antalet nya fall av dem som smittats av Covid-19 på ett hållbart sätt. En situation som lyckligtvis skiljer sig mycket från den som verifierats för bara fyra veckor sedan, där svåra tider upplevdes med ett stort antal fall”, kan också läsas i avsändningen.

Den 19 februari tillkännagav Oeiras kommun i Lissabons distrikt samma åtgärd och betonade dock att tillgången till strandpromenaden och stränderna skulle förbli förbjudet för annan verksamhet.