Enligt den europeiska statistikbyrånär 46 procent av arbetstagarna i EU kvinnor, men endast 34 procent innehar ledande positioner.

I förhållande till medlemsstaterna registrerades den högsta andelen kvinnor i ledande ställning under tredje kvartalet 2020 i Lettland (45 procent) och Polen (44 procent), följt av Bulgarien, Ungern, Slovenien och Sverige (42 procent vardera).

I den motsatta änden av skalan representerar kvinnor bara cirka en fjärdedel av cheferna i Kroatien (24 procent), Nederländerna (26 procent) och Cypern (27 procent).

Å andra sidan - och även mellan juli och september 2020 - var sysselsättningsgraden i EU (för personer i åldern 20-64 år) 66,6 procent för kvinnor och 78,3 procent för män, vilket motsvarar en skillnad på 11,7 procentenheter (pp) till förmån för de senare.

Denna klyfta mellan könen till förmån för män observerades på alla utbildningsnivåer, men ju lägre utbildningsnivå är desto större är klyftan i sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor.

I EU var 86,9 procent av männen och 80,5 procent av kvinnorna med hög utbildningsnivå anställda under tredje kvartalet 2020.

Sysselsättningsgraden för män med låg utbildningsnivå var däremot 65,9 procent, medan den för kvinnor låg på 43,4 procent.

På motsvarande sätt var sysselsättningsklyftan mellan lågutbildade män och kvinnor 22,5 procentenheter, vilket är mer än tre gånger så stor som sysselsättningsklyftan mellan högutbildade män och kvinnor (6,4 procentenheter).

Internationella kvinnodagen firas den 8 mars.