”Beach Break” Förra gången vi pratade om vad en "reef break" var, men jag nämnde också att det är bara en typ av bryt som kan hittas i havet, en annan är en beach break. Detta inträffar när vattnet pressas på sanden vid stranden, eller till och med en sandbank, och när det blir grundare skapar det en surfbar våg.