Du kommer att se en stor bräda framför den, vid sista rondellen, som berättar om det nya krematoriet i Faro. Jag tycker att det här är ganska makabert. Människor med allvarliga hälsoproblem går till sjukhuset, det sista de ser innan de går in är ett stort foto av ett krematorium. Jag tror att detta kommer att göra dem upprörda och skrämma dem.

Per Lars Tonstad, Per e-post