Detta är en av riktlinjerna för ”Laboratory Screening Program för SARS-COV-2 i daghem och utbildningsinstitutioner” som idag offentliggörs av generaldirektoratet för hälsa (DGS), Generaldirektoratet för skolinrättningar (DGeste) och Instituto of Social Security (ISS).

Återupptagandet av skolverksamhet, som avbrutits sedan slutet av januari, kommer kräva ett snabbt antigentest till lärare och icke-lärare på alla utbildningsnivåer - från förskolor till gymnasieutbildning - samt till gymnasieelever.

Efter det första testet kommer ”en strategi för periodisk screening att antas i kommuner med en kumulativ incidens över 14 dagar med mer än 120/100 000 invånare” genom snabba antigentester. Bland lärare och andra anställda kommer ett nytt test att utföras ”14 dagar efter det första testet”, följande utförs ”med en initial periodicitet på 28 dagar, justerat för ett intervall mellan 7 till 14 dagar beroende på antalet fall som identifierats i utförda tester”. Bland gymnasieelever kommer det också att finnas ett intervall på 14 dagar mellan det första och det andra testet.