I ett uttalande sade National Maritime Authority (AMN) inom ramen för inspektionen, att16 personer bötfälldes för bristande efterlevnad av den allmänna skyldigheten att stanna hemma, varav åtta också sanktionerades för bristande efterlevnad av begränsningen av rörligheten mellan kommunerna.

” Några av de människor som var på dessa platser skingrade när de insåg närvaron av sjöpolisen”, sade AMN.

Situationen upptäcktes under en inspektionsåtgärd som syftade till att följa de bestämmelser som införts av det nuvarande undantagstillståndet.