Ordföranden för International Commercial Association for Lusophone Markets (ACIML) har sagt att Portugal skulle kunna utnyttja den politiska och diplomatiska spänningen mellan Peking och Canberra för att exportera mer vin till Kina. Spänningar uppstod efter det att Australien uteslöt den kinesiska telekommunikationsgruppen Huawei från utvecklingen av sitt femte generationsnätverk (5G) av nationella säkerhetsskäl och krävde en internationell undersökning av ursprunget till den covid-19 pandemin. Portugals export till Kina minskade med mer än en tredjedel under det senaste året, jämfört med 2019.