Portugal med fler kvinnor i regeringen

Av TPN/Lusa, in Nyheter, Politik · 08-03-2021 12:00:00 · 0 Kommentarer

Ungefär 40 procent av befattningarna i regeringen och parlamentet är för närvarande tillsatta av kvinnor i Portugal

Ungefär 40 procent av befattningarna i regeringen och parlamentet tillsätts för närvarande av kvinnor i Portugal, vilket ligger över EU-genomsnittet, där andelen uppgår till 33 procent. Fem EU-länder har fler kvinnor än män i sina regeringar. Finland leder med 55 procent, följt av Österrike, Sverige, Frankrike och Belgien. Däremot noterades de lägsta i Malta, Grekland och Estland, där kvinnor innehar cirka 10 procent av styrelseformerna.Relaterade artiklar


Comments:

Var först med att kommentera den här artikeln
Interaktiva ämnen, skicka oss dina kommentarer / åsikter om den här artikeln.

Observera att Portugal News kan använda utvalda kommentarer i den tryckta utgåvan av tidningen.