Ungefär 40 procent av befattningarna i regeringen och parlamentet tillsätts för närvarande av kvinnor i Portugal, vilket ligger över EU-genomsnittet, där andelen uppgår till 33 procent. Fem EU-länder har fler kvinnor än män i sina regeringar. Finland leder med 55 procent, följt av Österrike, Sverige, Frankrike och Belgien. Däremot noterades de lägsta i Malta, Grekland och Estland, där kvinnor innehar cirka 10 procent av styrelseformerna.