Den normala åldern för tillgång till ålderspension enligt det allmänna socialförsäkringssystemet år 2022, i enlighet med artikel 20.3 i lagdekret nr 187/2007, av den 10 maj, i sin nuvarande lydelse, är 66 år och 7 månader”, står i den förordning som offentliggörs idag och som träder i kraft från och med den 1 januari 2021. Den normala åldern för tillgång till ålderspensionen varierar beroende på den genomsnittliga livslängden vid 65 års ålder, vilket är en indikator på att det nationella statistikinstitutet (INE) uppdaterade i november till 19,69 år.