I en gränsöverskridande åtgärd som omfattade brottsbekämpning från Portugal, Spanien och Tjeckien skulle användarna kunna titta på matcher från Premier League, La Liga och Portugals egna nationella Liga. Fyra arresteringar har gjorts, och Europol säger att andra olagliga strömningsnät har identifierats under operationskoden Steamblock.