I förordningen om AstraZenecas vaccin, som uppdaterats för att tillåta användning utan förbehåll från 18 års ålder, understryker DGS att ett sådant beslut beror på bevisad säkerhet, kvalitet och effekt.

”Detta beslut stöds av utlämnandet av data som är kända under de senaste dagarna, vilket tyder på att AstraZeneca-vaccinet är effektivt hos personer över 65 år”, skriver DGS.

I informationen säger DGS att de nya kända studierna har visat, ”baserat på robusta vetenskapliga metoder, att AstraZeneca-vaccinet är effektivt hos individer som är 70 år eller äldre, både för att förebygga Covid-19 och för att minska sjukhusvistelsen för denna sjukdom, vilket förstärker de ursprungliga uppgifterna om att vaccinet kan producera effektiva antikroppar för att bekämpa infektion av Sars-CoV-2, även hos äldre människor.

Detta beslut fattades efter analys av dessa nya uppgifter av generaldirektoratets tekniska kommitté för vaccination mot covid-19 och yttrandet från Infarmed.