Universitetet i Algarve (UAlG) har undertecknat ett protokoll med den portugisiska pakten för plast, där medlemmarna lovar att eliminera engångsplast senast 2025. Detta initiativ, förklarade universitetet, ”syftar till att främja en gemensam och samarbetsvänlig väg mellan industri och forskning, i syfte att påskynda övergången till en cirkulär ekonomi för plast i Portugal, där de aldrig kommer att bli avfall eller föroreningar”. Omkring 80 enheter, däribland icke-statliga organisationer, föreningar och universitet, har undertecknat pakten.