Vissa nedstängningsåtgärder som ska lättas före påsk

Av TPN/Lusa, in Nyheter, COVID-19 · 10-03-2021 15:23:00 · 0 Kommentarer

Ekonomiministern har i dag medgett att vissa områden kan börja lätta på låsningsåtgärderna före påsk, men sade att regeringen ännu inte vet vilka, eftersom de vill fatta beslut på ett säkert och informerat sätt.

”Experterna har sagt att det finns förutsättningar att göra något före påsk. Vad, och i vilken takt, är ett beslut som ännu inte har fattats”, säger Pedro Siza Vieira.

Utan att ange datum, eller specificera vilka sektorer som kommer att öppnas först, sade vice och ekonomiministern att komma ut ur låsningsprocessen kommer att ske ”gradvis och progressivt”, beroende på den utvecklingen av Covid-19.

Ministern försäkrade att regeringen vid utarbetandet av dekonfineringsplanen kommer att beakta de epidemiologiska, ekonomiska och sociala rekommendationer som har mottagits vid samråd med experter, politiska partier och med arbetsmarknadens parter.

”Vi lyssnar så mycket som möjligt för att samla åsikter, att fatta ett beslut, som i slutändan kommer att vara politiskt,” sade han.

Enligt ministern, "är detta en svår övning" och tillade att ”den stora svårigheten har att göra med det faktum att det inte finns några regler och absolut visshet att agera på”.

Mötet i kommittén för social dialog som syftade till att ta del av ståndpunkten om lättnader i nedstängningsåtgärderna förväntas tillkännages av regeringen den 11 mars.

Ekonomiministern berättade för journalister att arbetsmarknadens parter uttryckte sin önskan att saneringsprocessen skulle inledas så snart som möjligt, men utan framsteg och retreater.

Vid mötet diskuterades också stödåtgärder för ekonomin, och Siza Vieira sade att regeringen skulle stärka och utvidga det stöd som för närvarande finns till arbetstagare och företag.Relaterade artiklar


Comments:

Var först med att kommentera den här artikeln
Interaktiva ämnen, skicka oss dina kommentarer / åsikter om den här artikeln.

Observera att Portugal News kan använda utvalda kommentarer i den tryckta utgåvan av tidningen.