I januari undersöktes 5646 barn under National Neonatal Screening Program (PNRN), 2397 mindre jämfört med samma månad 2020, och i februari 5602, 297 mindre än förra året.

Enligt uppgifter från National Institute of Health Doutor Ricardo Jorge (INSA), samordnare för PNRN, genom dess Nyfödda Screening, Metabolism och genetik Unit, från Institutionen för humangenetik, observerade alla distrikt i landet en minskning av antalet födslar.

Lissabon var de som screenade de mest nyfödda i januari och februari i år, totalt 3.345, 713 mindre än 2020, följt av distriktet Porto, med 2,086, 453 mindre än föregående år.

Under samma period registrerade Braga 812 födslar, 280 färre, och Setúbal 798, 255 färre än 2020, enligt uppgifter från Teste do Pezinho (häl prick test) en undersökning som utförts under de första dagarna efter barnets födelse, genom insamling av bloddroppar från en prick gjord på barnets fot.

Distrikten som registrerade färre födslar var Bragança, med 71 nyfödda screenas, 40 färre och Portalegre, med 81, 15 färre än under de första två månaderna 2020.