Regeringsdokumentet anger att i Portugal identifierades överdrivna dödsfall av alla orsaker mellan den 28 december och den 31 januari, vilket uppskattade 9 084 dödsfall under denna period.

Enligt rapporten från den statliga övervakningsstrukturen, samordnad av ministern för intern förvaltning, Eduardo Cabrita, uppgår den överskjutande dödlighet som observerats sedan den 26 oktober 2020 till över 12 874 dödsfall.

Dokumentet rapporterar att mellan 26 oktober 2020 och 31 januari (14 veckor), var ”den längsta perioden av överdödlighet sedan 1980 och med en extraordinär intensitet, särskilt under januari månad”.

Rapporten om undantagstillståndet mellan den 31 januari och den 14 februari understryker att den preliminära dödlighetsanalysen tillskrivs covid-19 och extrema temperaturer.

Enligt dokumentet om övervakningsstrukturen för tillståndet i nödsituationer berodde cirka 69 procent av dödsfallen mellan den 28 december och den 31 januari på covid-19 och cirka 26 procent på extrem kyla.

Om dödsfallen från covid-19 anges i rapporten att de flesta dödsfallen (87,5 procent) var 70 år eller äldre.

Dokumentet visar också att det under perioden mellan den 31 januari och den 14 februari fanns en ”stark nedåtgående trend” i de nya fallen av Covid-19.

Regeringen gör också en bedömning av det totala antalet ventilatorer för invasiv mekanisk ventilation anpassningsbar till behandling av patienter med Covid-19 tillgängliga i National Health Service, som gick från 1142 i början av pandemin, mars 2020, till 2161.