Efter att ha kvalificerat sig från Guy's Hospital, London, tillbringade dr Haley flera år i privat praktik i Paris. Under sin tid där utförde han omfattande forskarutbildning, särskilt inom områdena periodontologi (diagnos och behandling av tandköttssjukdomar) och implantatkirurgi. Efter att ha flyttat till Portugal behöll han kontakten med universitetet i Paris genom att delta i en 2-årig on-line diplomkurs om avancerad tandteknik. På senare tid har han deltagit i flera ”hands-on” kurser i mikroskopiska dentala ingrepp och endodontik med ett team av Portugals främsta specialister.

Den kliniska assistenten Graça Moura kvalificerade sig vid tandläkarskolan i Hamburg, Tyskland instruerade sedan framtida assistenter i Lissabon innan han gick med på Dr. Haleys föregångares kontor.

Kliniken har nyligen renoverats för att maximera patientkomforten och effektiviteten i behandlingarna. Alla radiologiska bilder, inklusive panoramaröntgen (en viktig del av diagnostikproceduren), digitaliseras och procedurer utförs nu ofta med hjälp av ett operativt mikroskop. Dr Haley är särskilt intresserad av patientkommunikation; med hjälp av röntgenbilder och foton av olika aspekter av tandvård är patienten väl informerad om vad som händer i munnen. Den viktigaste tjänsten som utförs av en tandläkare är naturligtvis förebyggande vård, men tandläkare konfronteras vanligtvis med allvarligare situationer och med patienter som kräver mer komfort, bättre estetiska och funktionella lösningar på sina problem och med den ständiga oro för kostnads- effektivitet.

För mer information, Tel: 214863012 eller besök: http://clinic.cdhaley.pt