Detta kommer efter att Nederländerna blev det senaste landet att avbryta användningen av Oxford-Astrazenecas coronavirus vaccin över oro över eventuella biverkningar.

Republiken Irland fattade tidigare ett liknande beslut om rapporter om blodkoagulering. Danmark, Norge, Bulgarien, Island och Thailand har redan avbrutit användningen av AstraZeneca-vaccinet.

Portugals generaldirektorat för hälsa och Infarmed har sagt att AstraZeneca-vaccinet kan fortsättas att ges i Portugal och betonade att det inte finns några tecken på samband mellan vaccinationen och de allvarliga blodproppshändelser som registrerats i andra länder.

De två portugisiska enheterna påpekar att ”hittills finns det inga bevis för att vaccinering skulle kunna ha sitt ursprung i dessa händelser”.