Enligt Regionala direktoratet för kultur vid centrumet (DRCC) , under de senaste månaderna, har sju ansökningar godkänts inom ramen för det operativa programmet Centro 2020.

Av dessa projekt är verk av Klostret Santa Clara-a-Velha (Coimbra), kyrkan i klostret Santa Maria de Maceira (Mangualde) och Kyrkan Carmo (Coimbra) redan på gång.

I slutet av det första halvåret i år bör arbeten påbörjas vid Klostret Celas , Coimbra, Sé Nova och Sé Velha i samma stad och även i Sé de Viseu.

”År 2022 kommer Centro regionen att ha till sitt förfogande ett arv ombyggt och med bättre förutsättningar för att säkerställa att en del av dess historia och identitet skyddas och främjas och på samma sätt ett värdefullt arv som kommer att bidra till att övervinna utmaningarna ur utvecklingssynpunkt och territoriell marknadsföring”, betonar den regionala direktören för kultur i centrum, Suzana Menezes.

Tjänstemannen varnar dock för att ”det finns mycket kvar att göra, eftersom bevarandet av kulturarvet är ett verk som fortsätter med tiden”.