Daghem, förskola och första cykelskolor öppnar igen på måndag och nästa dag börjar testkampanjen i dessa offentliga och privata skolor.

”Denna nya övning (testning) börjar på tisdag med mer än 50 tusen arbetstagare i det offentliga systemet, plus arbetstagare från den privata sektorn”, sade minister Tiago Brandão Rodrigues, under en presskonferens för att presentera stödåtgärder till sektorerna för ekonomi, arbete, kultur och utbildning.

Enligt Tiago Brandão Rodrigues kommer det att bli ett ”svep av alla arbetstagare”, men ”arbetstagare kommer inte att testas vid ingången för att ta reda på om de kan komma in i skolan”.

Testkampanjen, sade han, är mer ”en kompletterande åtgärd för att minska spridningen av sjukdomen (covid-19)” i en skolmiljö.

Screeningtesterna åtföljs av vaccinering av lärare mot covid-19 och andra äldre åtgärder såsom användning av mask, avståndet mellan eleverna eller kretsarna i skolorna.

Tiago Brandão Rodrigues underströk det arbete som gjorts i skolorna för att säkerställa att de är säkra utrymmen, vilket påminde om testresultaten för skolsamhället som startade den 20 januari och involverade omkring 65 tusen studenter.

Resultaten av testerna, som fortsatte i värdskolorna när undervisningen avbröts ansikte mot ansikte, visade att skolorna var säkra utrymmen. ”Det var mellan 0,1 procent och 0,2 procent positivitet i testerna”, betonade ministern.

Enligt testplanen i skolorna ska gymnasieelever, förutom arbetstagare, också ta covid-19 tester när de återvänder till skolan.