År 2020 registrerades 6 993 dödsfall av covid-19, men de 5 805 dödsfallen i januari - den mest tragiska månaden i Portugal hittills -, som lades till 3 558 dödsfall i februari och 279 under de första 10 dagarna i mars, innebär att 2021 står för mer än hälften av den totala summan för denna period (16 635). Uppgifterna begärdes av Lusa till generaldirektoratet för hälsa (GD), den dag som markerar ett år sedan det första dödsfallet i Portugal som orsakades av det nya coronaviruset, den 16 mars 2020.

Samtidigt uppgav den enhet som leddes av Graça Freitas att det sedan pandemins början fram till den 12 mars fanns 4 611 ackumulerade dödsfall i Portugal av covid-19 personer bosatta i bostäder (dödsfall inom hem eller sjukhus), varav 802 i norr, 1. 263 i centrum, 1,909 i Lissabon och Tejo Valley, 526 i Alentejo och 111 i Algarve.

Covid-19 pandemin orsakade minst 2 654 089 dödsfall i världen, till följd av mer än 119,7 miljoner fall av infektion, enligt en rapport från det franska organet AFP. I Portugal dog 16 694 personer av 814 513 bekräftade fall av infektion, enligt den senaste bulletinen från generaldirektoratet för hälsa.