Enligt de uppgifter som Lusa konsulterat sker minskningen av värdet på penningförsändelser 2020 till 3 612,8 miljoner för första gången sedan åtminstone 2010, det år då emigranter skickade 2,425 miljoner euro till Portugal, men över det värde som noterades 2018, då 3 604 miljoner euro överfördes av portugisiska arbetstagare utomlands.

Enligt uppgifter från finanstillsynsmyndigheten, som finns på bankens webbplats, skickade portugisiska emigranter 335,6 miljoner euro till sitt ursprungsland i december förra året, vilket innebär en minskning med 4,3 procent, utan någon tydlig trend vad gäller fall eller ökningar 2020 jämfört med 2019.

Uppgifterna för december 2020, de senast tillgängliga, visar att de remitteringar som skickats till Portugal minskade från 351 miljoner euro i december 2019 till 3356 miljoner under förra årets sista månad, vilket präglades av den kraftiga nedgången i den ekonomiska aktiviteten till följd av pandemin Covid-19.