Detta är enligt en studie från Coimbra Business School (CBS), som bedömde pandemins inverkan på effektiviteten på 37 sjukhus, med hjälp av ”uppgifter som gjorts tillgängliga av National Health Service (SNS) mellan januari 2019 och november 202020".

Sjukhusen i Algarve har den översta positionen på listan, vad gäller effektivitet, följt av två stora sjukhus i Porto.