Ana Mendes Godinho sa att det hade skett en 98% minskning under den senaste månaden. Enligt Ana Mendes Godinho, med hänvisning till internationella jämförande uppgifter om antalet dödsfall i bostadsstrukturer för äldre (ERPI), jämfört med antalet totala dödsfall, hade Portugal ”en av de lägsta siffrorna i Europa”.