Virus äter eller förökar sig inte, men de muterar från ett nästan fogligt tillstånd till en virulent och mycket farlig infektion hos sina djurvärdar. Epidemiologer har fortfarande mycket att lära sig om hotet om överhängande virushot med dess sannolika resistens mot den nuvarande behandlingsregimen genom vaccination.

Förebyggande av virusepidemier måste gå hand i hand med kampen mot orsakerna till den globala uppvärmningen och de klimatförändringar som orsakas av mänskliga missförhållanden. Under det gångna året har vi upptäckt att decentralisering av arbetet, inskränkt onödig logistik och bevarande av energiresurser kan vara till nytta för samhället. Regeringarna måste fortsätta att stimulera denna omstrukturering av det sätt på vilket vi har existerat.

Men den överskuggande faktorn för att nå en praktisk lösning är otvivelaktigt behovet av ett globalt samförstånd om för det första stabiliseringen av världens befolkning och för det andra dess minskning genom en process med disciplinerad födelsekontroll till nivåer av ekonomisk och social hållbarhet.

Den 01-12 november kommer Förenta nationerna att hålla en konferens i Glasgow (COP26) som mycket väl kan vara sista chansen till en gemensam insats för att sammanföra de avvikande nationer som är nyckeln till en positiv global politik som kan minska utsläppen av växthusgaser. Låt oss hoppas att EU kommer att övertala USA och Storbritannien att dra tillbaka sin senaste motsträvighet till förmån för vårt universella behov av snabba och beslutsamma åtgärder.

Roberto Knight,
Cavaleiro, Tomar.