Inom turist- och hotellsektorn uppmanade kommissionen Europeiska standardiseringskommittén att i samarbete med industrin och medlemsstaterna utveckla en frivillig hälsosigill som skall användas av inrättningarna”, tillkännager institutionen i ett pressmeddelande.

Inom ramen för ett bredare lagstiftningspaket om gradvis upphävande av restriktioner i EU tillägger gemenskapens verkställande organ att tanken är att detta sigill - liknande det som sedan förra året tillämpades av Turismo de Portugal, Clean & Safe - är ”tillgängligt för sommaren” 2021. Bryssel garanterar att ”EU kommer att främja EU:s kulturplatser och kulturella rutter samt kulturevenemang och festivaler genom en kampanj om EU:s sociala nätverk för hållbar kulturturism”.

”Nya initiativ kommer att stödjas när förhållandena tillåter, genom Erasmus + och DiscoverEU , för att främja ungdomars upptäckt av Europas kulturarv på järnväg, under Europeiska året för järnvägar ”, tillägger institutionen.

Vid tiden för pressen planerade EG att skissera vägen framåt i syfte att gradvis upphäva restriktionerna i EU när den epidemiologiska situationen för covid-19 tillåter det, och insisterade på behovet av samordning. Ett centralt inslag i lagstiftningsförslaget är skapandet av ett digitalt grönt certifikat - som visar vaccinering, negativt test eller återhämtning.