För att fira detta kommer Lagos kommunfullmäktige och Associação Aldeia under ledning av ICNF (Instituto de Conservação da Natureza e Florestas) och i samarbete med SEPNA-teamet (Serviço de Proteção da Natureza da GNR) att fortsätta sitt nära samarbete med RIAS och ge dem det ekonomiska stöd de behöver för att hjälpa skadade eller sjuka vilda djur, samt att hjälpa till med sin miljöforskning och utbildning - i syfte att bevara vilda djur och biologisk mångfald i Algarve.

Lagos kommer att bidra med en årlig budget på 2 500 euro till projektet. Protokollet är giltigt i ett år, med möjlighet till automatisk förnyelse för följande tidsperioder.