I februari sjönk den implicita räntan på bostadslån 2,0 räntepunkter jämfört med januari och bibehöll den nedåtgående trend som inleddes i september 2020.

I kontrakt som undertecknats under de senaste tre månaderna var räntan 0,716 procent (0,744 procent under föregående period).

För destinationen för finansiering för förvärv av bostäder, den mest relevanta i gruppen av hypotekslån, minskade den implicita räntan för summan av kontrakt till 0,872 procent, mindre 2,0 räntepunkter jämfört med januari.

I de avtal som undertecknats under de senaste tre månaderna fastställdes räntan för denna finansieringsdestination till 0,710 procent.

Med tanke på hela kontrakten minskade det genomsnittliga värdet på delbetalningen med en euro, till 226 euro. Av detta belopp motsvarar 40 euro (18 procent) räntebetalningar och 186 euro (82 procent) till upplupet kapital.

I de kontrakt som undertecknats under de senaste tre månaderna har den genomsnittliga delbetalningen ökat med tre euro, till 288 euro.