Syftet är att stärka hälso- och sjukvårdssystemets motståndskraft i en pandemi. Pengarna kommer från regeringens återhämtnings- och motståndskraftplan för att få tillgång till EU-medel för att återuppta ekonomin efter pandemin.

Enligt Costa kommer pengarna inte att användas för att finansiera den dagliga bristen utan för att göra de strukturella förändringar som krävs för att stärka hälso- och sjukvården.