Denna nedgång när det gäller produktion påverkar inte hela landet, eftersom getingen är ”mer installerad” i norr än i söder, varnade han.

Förutom minskningen av produktionen orsakar denna art mer skada för biodlarna, vad gäller ökningen av kostnaderna för underhåll av biodlingar.

På grund av getingarnas närvaro måste biodlarna göra fler resor mellan hem och bigårdar, som vanligtvis ligger i ett avlägset område, för att bistå bina.

Närvaron av den asiatiska getingen tvingade också att göra förändringar i bikupproduktionen, vilket normalt sker under våren och har nu förväntats.

” Detta var den tid [våren] då vi förnyade svärmarna, det vill säga vi producerade andra bikupor, men vi var tvungna att göra förändringar och förutse denna process utanför tiden för den asiatiska getingförekomsten”, förklarade João Valente, ordförande för AANFP.

Nu förnyas svärmarna ”utanför säsongen”, vilket gör biodlarnas arbete svårare eftersom vädret är kallare och varmare strukturer måste utformas.

För närvarande agerar kommunfullmäktige när de ser ett bo, men vid den tiden ”är det redan för sent”, sade João Valente.

Velutina-getingen är en asiatisk art som har en destruktiv verkan på honungsbikupor och kan utgöra en fara för folkhälsan.