Ministern, som talade med portugisiska journalister i slutet av ett ministerråd för fiske med 27 medlemmar, som han var ordförande för, sade att Portugal 2021 hade en kvot på 2 607 ton torsk i norska vatten och 2 274 ton i området Svalbard.

Förra året var den torskfiskekvot som tilldelades Portugal i Norge 2 900 ton, medan den i Svalbard var 2 418 ton.

I denna skärgård mellan Norge och Nordpolen har den norska regeringen, på grund av vetenskapliga utlåtanden, sänkt fiskekvoterna för alla EU-medlemsstater.

Förra veckan slöt EU, Förenade kungariket och Norge ett trepartsavtal om totala tillåtna fångstmängder (TAC) och fiskekvoter för Nordsjön.