I Finlands fotspår 2018 vill Stockholm nu också se sina pensionärer i Portugal beskattas på samma sätt som de skulle vara i sina hemländer.

Portugal ändrade nyligen sitt system som inte har hemvist för att införa en generell skatt på tio procent på utländska pensioner, men Sverige hävdar att detta är otillräckligt och inte i enlighet med ett avtal som undertecknades med Lissabon 2019.