I ett uttalande förklarar utlännings och gränstjänsten (SEF) att från och med den 23 mars kommer att erbjuda funktionen ”automatisk förnyelse” för de cirka 16 000 uppehållstillstånd som löper ut mellan den 1 april och den 30 juni ”med en garanti för överensstämmelse enligt säkerhetsbestämmelserna och mildrande av de konsekvenser som blev resultatet av hälsonödsituationen ”.

SEF uppger att denna funktion fram till det nya tillkännagivandet var tillgänglig för uppehållstillstånd med ett utgångsdatum fram till den 31 mars, men att datumet för ”automatiska förnyelser” nu har förlängts med ytterligare tre månader.

Sedan juli 2020 har SEF aktiverat den här funktionen i SEF-portalens ”personliga område”, där utländska medborgare kan få tillgång till funktionen ”automatisk förnyelse” av sitt uppehållstillstånd.

SEF betonar att denna process med ”automatiska förnyelser”, som nu går in i den fjärde fasen, är helt digital och inte kräver medborgarnas fysiska närvaro vid servicedisken.

I november 2020 utvidgades detta verktyg till att omfatta utländska studenter som deltar i högre utbildning i Portugal.

SEF uppgav att cirka 104 000 automatiska förnyelser sedan juli 2020 har genomförts, främst av medborgare från Brasilien (49 418), Kap Verde (7 108) och Nepal (6 629).