Enligt Association of Retail and Restaurant Brands (AMRR) i ett uttalande ville de lyfta fram datumet och notera att ”ett år senare väntar organisationen som representerar mer än 3 500 butiker och restauranger fortfarande på mer stöd till sektorerna, vilket visar att antalet anställda inom sektorerna är 22,7 procent lägre i december 2020, jämfört med december 2019.”

I AMRR erinras också om att ”82 procent av de företag som företaget företräder anser att det är mycket troligt eller nästan säkert att de kommer att behöva minska antalet arbetstagare ytterligare om inga stödåtgärder beslutas för att klara av den nya nedläggningen av företag”, lyder samma not.

I en nyligen genomförd undersökning visar föreningen ”att 97 procent av detaljhandeln och cateringföretagen anser att det är viktigt eller mycket viktigt att hyresundantag, eller stöd för dess betalning, bestäms under nedstängningsperioden”.
Samtidigt sade 74 procent av företagen i båda sektorerna att det var viktigt eller mycket viktigt att förlänga kreditmoratorierna”.

I AMRR erinras också om att ”efter tre månader med affärerna stängda 2020 står majoriteten av detaljhandeln nu inför en period av nya nedläggningar, fram till mitten av april i vissa fall”, vilket innebär att ”handeln inom loppet av ett år kommer att sakna omsättning under mer än sex månader”. intäkter registrerade ”genomsnittliga dropp på 40 procent, och var 70 procent i januari månad 2021.”

Föreningen erinrade också om att den ”har uppmärksammat regeringen och andra politiska samtalspartner” på de ”allvarliga konsekvenser som företagen inom detaljhandeln och cateringsektorn står inför”.

Rådet tillade att ”förslag har lagts fram om konkret stöd som kommer att ge verkliga svar på de nya utmaningar som uppkommer genom nedläggningen av verksamheten sedan den 15 januari, eller när det gäller cateringsektorn, genom de enorma begränsningarna av dess verksamhet”.

Föreningen erinrade om de konkreta åtgärder som den har försvarat, såsom ”förlängningen av kreditmoratoriet (kapital och ränta) fram till mars 2022”, ”anpassningen av Apoiar-programmet” så att den tar hänsyn till ”samma jämförbara omkrets av företag, i syfte att analysera nedgången i försäljningen, ”förstärkning av Apoiar Rents Programme”, ”förlängning av hyresporatoriet” och ”balans och rättvis fördelning av uppoffringar mellan ägare av köpcentrum och hyresgäster, med en lagstiftningslösning som gör det möjligt”.