I och med Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen har reglerna för köp som görs via brittiska webbplatser också ändrats.

Vilka är de nya reglerna?

  • Avgifter för produkter som köpts online från säljare i andra länder gäller nu för köp som görs på brittiska webbplatser. Det är viktigt att noggrant läsa villkoren och leveransinformationen
  • Dessa inköp är momspliktiga, som de var före Brexit. Moms betalas vid försäljningsstället för webbplatsen eller vid tidpunkten för leverans till konsumenten. Webbplatsen måste innehålla denna information tydligt
  • Du kan från tullmyndigheterna, postoperatören eller kurirtjänsten få en faktura för punktskatter eller till och med tullar som ska betalas före leverans av varorna.
  • En förvaltningsavgift för tullklarering kan tas ut om inköpsvärdet överstiger 150 euro. Denna extra kostnad kan tas ut av postoperatören eller av kurirtjänsten vid leverans eller ingå i det slutliga priset för den beställda varan.
  • Inköp av mindre värde fortsätter att tullklareras.

Webbplatserna måste också innehålla information om det totala priset på produkter och tjänster, inklusive skatter och andra avgifter. Om det inte är möjligt att beräkna i förväg bör konsumenten informeras om att ytterligare avgifter kan tillkomma.

I händelse av tvivel kan du besöka webbplatsen e-comprascomdireitos.pt eller kontakta DECO Algarve direkt via 289 863 103 eller e-post: deco.algarve@deco.pt . Det är också möjligt att schemalägga möten via skype. Följ dem på Facebook, Twitter, Instagram och Linkedin sidor.