Intäkter redovisas i olika kategorier: A) Löner, B) Ensamhandlare, E) Kapital, F) Fastigheter, G) Kapitalvinster och H) Pensioner och är skattepliktig i Portugal oavsett ursprung. För utländska medborgare ska endast inkomster som faktiskt uppkommer i Portugal bedömas.

Beskattningen av bankräntor harmoniserades i hela EU genom införandet av EU:s direktiv om sparande. Följande situationer visar vilka skattealternativ som finns och konsekvenserna av varje scenario.

A. Bankverksamhet i Portugal:

1) Källkällskatt - schablonbelopp på 28%: skatt är slutgiltig: ingen ytterligare rapportering krävs; eller
2) Aggregerad bedömning - rapporteringsränta tillsammans med övriga inkomster beskattade enligt marginalskattesatser (englobamento) - (14,5 -48%). Källan fungerar som ett skatteavdrag som tillämpas på den slutliga bedömningen.
(Obs! När du väljer Nº2 måste alla bankkonton rapporteras till Finanças)

B. Bankverksamhet i Europeiska unionen:
1) EU:s direktiv om sparande föreskriver informationsutbyte.
2) Skatt som innehålls vid källan:
a) Bedömningen vid källan begränsas av dubbelskattekonventioner (DTC).
b) Återbetalning av källskatt som ska återbetalas enligt DTC-förfaranden.
3) Rapportering av ränteintäkter - 2 alternativ
a) aggregerad bedömning - bedömd med övriga inkomster till beskattad enligt marginalskattesatser.
(Obs! Alla bankkonton måste rapporteras och göras tillgängliga för Finanças) eller
b) Autonom bedömning: schablonbelopp på 28% plus
c) Tillämpning av internationell skattelättnad kan tillämpas i enlighet med dubbelskattekonventioner.

C. Bankverksamhet utomlands
1) Kvarhållande vid källan
Betald ränta netto:
¼ av kvarhållandet till källlandet.
¾ till Bosättningsland (Portugal).
eller
2) Informationsdelning:
Betald ränta brutto
Deklaration med skatt betald i bosättningsland (Portugal).
3) Rapportering för slutlig bedömning i bosättningslandet (Portugal)
a) Autonom bedömning: beskattas oberoende med en schablonsats på 28%.
b) Aggregerad bedömning (Englobamento): Angiven ränta med övriga inkomster och beskattad enligt marginalskattesatser (14,5 — 48%).
c) Internationell skattelättnad:
För jurisdiktioner utanför EU i Europa (Liechtenstein, Schweiz, Andorra, Monaco och San Marino) samt följande jurisdiktioner utanför EU (Jersey, Guernsey och Isle of Man, Turks- och Caicosöarna, Brittiska Jungfruöarna och Nederländska Antillerna samt Caymanöarna, Antigua Montserrat och Aruba) är skattelättnader för källskatt berättigade till ett internationellt skatteavdrag upp till den skatt som ska betalas i Portugal. All källskatt utöver skatt som ska betalas i Portugal bör återbetalas vid källan.

D. Bankverksamhet utanför EU:
Runt om i världen
1) Rapporteringsintäkter: med övriga intäkter till marginalräntor (14,5 - 48%).
2) DTC-regler och efterföljande internationella skattelättnader kan tillämpas.
Nästa: Utdelning
Dennis Swing Greene är internationell skattespecialist och ordförande i
EuroFinesco s.a. eurofinesco.com