”Besökare reducerades till praktiskt taget bara medborgare”, sade José Soares Neves, när man talar om besökare till 660 museer i landet, varav 25 är under kulturministeriet, genom DGPC.

I sitt tal om ”Offentliga studier i Portugal: reflektioner och nästa steg i det postpandemiska sammanhanget” sade OPAC:s ordförande att Portugal på detta område ”kom sent”, med den första stora studien som ska genomföras 2014, men att karaktäriseringen av målgrupper ”också är av stort intresse för yrkesverksamma och den offentliga politiken inom sektorn ”.

Han påpekade att sedan 2015 har utlänningar - med kvalificerad profil, högutbildade och de nya medelklasserna - blivit majoriteten av de offentliga besöksmuseerna i landet, en verklighet som har förändrats sedan pandemins inverkan.

Å andra sidan påpekade han att endast en fjärdedel av den portugisiska befolkningen besökte ett museum under de senaste 12 månaderna, ”ett genomsnitt som är långt ifrån det europeiska”.

Enligt OPAC:s ordförande anses det att i samband med pandemin är mycket viktigt att värdera den digitala övergången, att stärka befintliga mekanismer och instrument för att studera målgrupper och museets aktiviteters inverkan på samhällen, och att inleda en rad studier om kulturella praktiker i befolkningen i de olika regionerna, för att generera kunskap och anpassa deras resultat i den offentliga politiken ”.