”Observera att reglerna i riktlinje 028/DGS från den 28 maj i fråga om hur showsalar och kulturanläggningar fungerar, fortsätter att gälla”, säger IGAC i en not som publicerades den 26 mars på dess officiella webbplats.

Enligt regeringens nya ”dekonfineringsplan”, som tillkännagavs den 11 mars, kan teatrar, hörsalar och biografer öppnas på nytt från och med den 19 april.

Guiden från DGS den 28 maj 2020 definierar att i teatrar och biografer måste det finnas ”ett ledigt utrymme mellan åskådare, som inte bor i samma hus, med föregående och nästa rad upptar olika platser”.

Användningen av en mask är obligatorisk för allmänheten, liksom rengöring av mellan shower eller sessioner.

När det gäller rum med etapper ska ”de två första raderna bredvid scenen inte upptas eller alternativt måste avståndet på minst två meter mellan scenen och den första upptagna raden garanteras”.

Offentliga in- och utgångar skall äga rum under en längre period och ”ha egna separata kretsar” och ”när så är möjligt” skall öppningsdörrarna till utrymmena förbli öppna.

DGS rekommenderar också att program och filmvisningar inte inkluderar ”raster under sessioner”.

När det gäller konsertsalar och teatrar där det finns bås, kan dessa endast upptas av personer från samma hushåll, när de har sex eller färre platser, och personer med en kapacitet som är större än sex platser kan ockuperas, med tillämpning av reglerna för de andra platserna i rummet.

DGS vägledning om användning av kulturutrustning finns på https://covid19.min-saude.pt/wp-content/uploads/2020/07/i026499.pdf.