Trafikolyckor med offer minskade med cirka 25% år 2020 jämfört med föregående år, och dödsfallen och allvarliga skador minskade med 20%, avslöjade en årsrapport som offentliggjordes idag. Den nationella trafiksäkerhetsmyndigheten (ANSR) lade fram en rapport om olyckor och väginspektioner dygnet runt för 2020, som från mitten av mars präglades av låsningsåtgärder för att begränsa covid-19 pandemin som fick konsekvenser för rörligheten. Enligt ANSR minskade också bränsleförbrukningen på vägarna med 14,4% år 2020 jämfört med 2019.